Inventor 2020, Disseny Paramètric i Iniciació a l’Anàlisi de Tensions

Dates i horaris
17 de juny del 2024 - 28 de juliol del 2024
Tipus
En línia
Durada
120 hores

Organitzat per

Consell general de l'enginyeria tècnica Industrial (COGITI)

Cogiti

Objectius

Familiaritzar els alumnes amb les noves tecnologies de disseny assistit per ordinador (CAD). / Transmetre els coneixements i la filosofia de dibuix necessaris per a lús del disseny propi de la ferramenta. / Dotar els participants dels coneixements teòrics i destreses pràctiques per a la utilització de les eines d'Inventor 2020

Destinataris

No cal tenir cap formació específica per accedir al curs, però les accions formatives que componen la nostra plataforma estan orientades a la formació contínua dels Enginyers Tècnics Industrials o Graduats en Enginyeria Branca Industrial o en general qualsevol enginyer pel que és recomanable posseir qualsevol de aquestes titulacions per completar amb èxit el curs.

Requisits previs necessaris : coneixements de dibuix tècnic i informàtica a nivell usuari.

Programa

Tema 1: INTRODUCCIÓ. DISSENY PARAMÈTRIC    
1.1. INTRODUCCIÓ.    
1.2. Què PUC FER AMB INVENTOR 2020?    
1.3. FUNCIONS    

Tema 2: INTERFÍCIE D'USUARI   
2.1. LA INTERFÍCIE D'USUARI D'INVENTOR 2020  
2.2. TERMES GEOMÈTRICS 
2.3. COTES    
2.4. DEFINICIÓ D'ESBOT 

Tema 3: CROQUIS 2D    
3.1. INTRODUCCIÓ    
3.2. L'ESBOT 
3.2.1. Descripció general de l'entorn d'esbós    
3.2.2. Procediment per copiar o importar dades d'AutoCAD en un esbós    
3.3. OPERACIONS    
3.3.1. Creació de línies i splines    
3.3.2. Creació de cercles    
3.3.3. Creació d'el·lipses    
3.3.4. Creació de rectangles    
3.3.5. Creació de polígons    
3.3.6. Creació d'empalmaments    
3.3.7. Creació de xamfrans    
3.4. EXERCICIS    

Tema 4: PECES D'UN NOMÉS ESBOSSÓ. EXTRUSIÓ, REVOLUCIÓ, ESCOMBRE    
4.1. ESBOT.    
4.2. RESUM DE LES OPERACIONS D'ESBOT    
4.3. OPERACIONS DEPENDENTS DELS ESBOSSOS CREATS    
4.4. OPERACIONS D'ESBOT QUE DEPENEN DE LA GEOMETRIA EXISTENT    

Tema 5: IMPORTAR I TREBALLAR AMB ARXIUS D'AUTOCAD 
5.1. CONFIGUGARI D'OPCIONS PER IMPORTAR.    
5.2. IMPORTAR DES D'UN ESBOT    
5.3. IMPORTAR DES DE LA CINTA DE MODEL 3D    
5.4. IMPORTAR UN ARXIU DES D'INICI    

Tema 6: OPERACIONS DE TREBALL I PATRONS  
6.1. PLÀNOL    
6.2. EIX    
6.3. SIMETRIA    
6.4. PATRÓ CIRCULAR I RECTANGULAR    

Tema 7: OPERACIONS DE CREACIÓ  
7.1. EXTRUSIÓ.    
7.2. REVOLUCIÓ    
7.3. NERVIS    
7.4. SOLEVACIÓ    
7.5. ESCOMBRE.    
7.6. BOBINA.    
7.7. EXERCICIS.    

Tema 8: OPERACIONS DE MODIFICACIÓ
8.1. FORAT.
8.2. EMPALAMENT    
8.3. XAFLAN    
8.4. ROSCA.    
8.5. BUIDAT    
8.6. EDICIÓ DIRECTA    

Tema 9: ENSAMBLATGES    
9.1. INTRODUCCIÓ    
9.2. INSERCIÓ DE PECES    
9.3. UNIONS    
9.4. RESTRICCIONS    
9.5. INSERCIÓ DE PECES DEL CENTRE DE CONTINGUT.    
9.6. OPERACIONS D'AMBLAIX.    

Tema 10: DIBUIX    
10.1. FULLA.    
10.1.1. Formats de fulles.    
10.2. VISTES.
10.2.1. Vista base    
10.2.2. Creació i edició duna vista projectada    
10.2.3. Vista auxiliar    
10.3. ACOTACIÓ I ANOTACIONS.    
10.4. TALLS I SECCIONS.    
10.4.1. Talls    
10.4.2. Seccions    
10.5. LLISTA DE MATERIALS.    

Tema 11: INICI A L'ANÀLISI DE TENSIONS    
11.1. ANÀLISI DE TENSIONS 
11.2. CREACIÓ D'UNA SIMULACIÓ   
11.2.1. Com creem una simulació
11.3. DEFINICIÓ DE PARÀMETRES    
11.3.1. Assignació de materials per a la simulació    
11.3.2. restriccions    
11.3.3. Aplicació de càrregues per a la simulació    
11.3.4. Contactes i assignació de les condicions de contacte    
11.3.5. Ajustament de la configuració i els controls de malla    
11.3.6. Simular    
11.3.7. Informes de simulació

Impartit per

José Manuel Bartolomé Ramos:

Enginyer tècnic industrial mecànic

Formació / cursos relacionats: eines de cad per a l'enginyeria

Experiència: Realització de treballs i projectes diàriament en l'àmbit laboral mitjançant eines de CAD que inclouen el maneig d'autocad des de la versió 2000 fins a la 2018 ininterrompudament. Autodesk inventor des de la versió 2014 fins a la 2018.
Professor a acadèmia Minerva (1,5 anys)
Tutor en línia de la plataforma e-learning de COGITI d'Autodesk Autocad des de l'any 2014 i d'Autodesk Inventor des de l'any 2016.

Observacions

Consulta més informació i formalitza la teva inscripció clicant aquí.