Formació de repàs i actualització dels principals conceptes relacionats amb les auditories energètiques

Inscripcions
Dates i horaris
5 i 6 d'octubre de 2023
De 9.00 a 18.00 h.
Tipus
Presencial
Durada
16 hores
Lloc
Consell de Cent, 365
08009
BARCELONA
Proposada per
Departament de Formació

Organitzat per

Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN)

Programa

  1. Normativa: Repàs de les normes principals relacionades amb el consum d’energia (CTE, RITE etc.)
  2. Tarifació energètica: Repàs sobre la formació del preu de l’energia i tarifes actuals. Tarifes d’accés, mercats energètics i preus minoristes de l’energia.
  3. Auditories energètiques: Repàs de la norma UNE-EN-16247 relacionada amb la realització d’auditories energètiques. Conceptes generals i auditories a edificis, transport, industria etc.
  4. Sistema de gestió energètica: Repàs de la norma ISO 50001 com a principal i mes estès sistema de gestió energètica.
  5. Caracterització energètica. Repàs als conceptes relacionats amb el comportament tèrmic d’un edifici i la seva demanda. Estimació i pronòstics de consums d’energia elèctrica i línies base de consum.
  6. Comptabilitat energètica: Equips de mesura
  7. Anàlisi econòmic de les millores per eficiència energètica i retorn de les inversions

Impartit per

Albert Basté, Enginyer Tècnic d'Energestic