Finances i tecnologia

Dates i horaris
15 de juny
de 18 a 20 h
Tipus
Videoconferència
Durada
2 hores
Lloc
En línia

Organitzat per

EFPA, associació d'assessors i planificadors financers, que volem col·laborar en millorar les capacitats financeres de la societat en general i dels professionals en particular.

Objectius

- Entendre l'impacte de la digitalització en el sector financer i en les finances dels consumidors. 

- Conèixer els nous entrants del sector financer com les fintech o les bigtech, que competeixen amb el sector tradicional (bancs, asseguradores i gestores d'inversió). 

- Conèixer com recolzar-se en les noves aplicacions destinades a la gestió de les finances personals, tant en la creació de l'estalvi com en la inversió d'aquest. 

- Entendre els avantatges i els riscos d'utilitzar aquestes noves eines i aplicacions innovadores. 

Destinataris

Interessats en millorar el coneixement del marc tributari espanyol i de com aquest índex incideix en les seves decisions d'estalvi i inversió. 

Programa

En aquest taller coneixerem l'impacte que les noves tecnologies han tingut en el sector financer i en la capacitat de gestionar les nostres finances.

Tant els bancs i el sector financer tradicional com els nous entrants que competeixen amb aquests (les anomenades fintechs, els gegants tecnològics o empreses d'altres sectors com les telcos), estan adoptant les noves tecnologies per innovar en productes i serveis financers.

Així doncs,  tecnologies com la intel·ligència artificial, el big data, la computació en el núvol o el blockchain, estan millorant tant els processos interns com l'experiència de client dels usuaris. Les nostres finances poden ser gestionades amb major facilitat, més transparència i majors possibilitats d'elecció que fa uns anys enrera.


En resum, aquesta sessió complementa les anteriors donant un coneixement sobre les eines més innovadores i a l'abast de l'usuari que les noves tecnologies estan permetent. 


Per aquesta sessió, no és necessària la realització prèvia d'altres tallers. 

 

Es desenvoluparan els següents temes:  

- Revolució tecnològica i finances
- Els nous entrants del sector financer: fintech, bigtech…
- Com gestionar les finances personals amb fintech

  • Eines d'estalvi sistemàtic
  • Eines d'inversió (gestió passiva) 
  • Eines d'inversió (gestió activa)

- Avantatges i prevencions a l'hora d'utilitzar fintech

Impartit per

Tècnics d'EFPA

Observacions

La plataforma webinar serà Zoom, la mecànica d'aquest format online en streaming:

Permet seguir la sessió des de casa.

Es pot intervenir durant la sessió per a formular consultes als ponents per micròfon o xat.

S'accedeix a l'aula virtual directament des d'un enllaç de la sessió i no requereix prèvia instal·lació de cap programari.

La inscripció és mitjançant un formulari on es pot indicar les sessions que s'assistirá.

 

Podeu fer les inscripcions en aquest enllaç.

 

Recomanacions de connexió

  • Fer ús del cable de xarxa en lloc de connexió per wifi.
  • Aconsellem mantenir el micròfon desactivat d'inici.
  • L'accés a l'aula virtual estarà disponible uns minuts abans de l'inici.
  • Es podrà intervenir durant la sessió mitjançant el xat del webinar per formular consultes.
  • No requereix instal·lació prèvia de cap software per connectar-se.