Curs de desenvolupament de plaques fotovoltaiques sobre el terreny

Inscripcions
Inscripció tancada
Dates i horaris
De 16 a 19 h. 18 de juny de 16 a 18 h.
Tipus
Presencial i videoconferència
Durada
8 hores
Lloc
Aula 1, 3a planta del Col·legi
Consell de Cent, 365
08009
BARCELONA

Organitzat per

 

       
           

Programa

Mòdul 1. Disseny i construcció d’instal·lacions solars fotovoltaiques

 • Fonaments de l’energia solar.
 • Conversió d’energia solar en electricitat.
 • Components d’una instal·lació fotovoltaica.
 • Anàlisi pràctic del desenvolupament d’un projecte FV.
 • Construcció de plantes fotovoltaiques.

 

Mòdul 2. Posada en marxa, monitorització, operació i avaluació de l’acompliment d’instal·lacions solars fotovoltaiques 

 • Posada en funcionament de plantes fotovoltaiques.
 • Monitorització de plantes fotovoltaiques.
 • Operació de la planta fotovoltaica.
 • Indicadors clau de l’acompliment.
 • Generació de raports.
 • Definició i interpretació dels KPIS.

 

Mòdul 3. Manteniment programat, correctiu i basat en condició d’instal·lacions solars

 • Organització del manteniment d’instal·lacions fotovoltaiques.
 • El manteniment preventiu. Tasques del manteniment preventiu.
 • El manteniment correctiu. Tasques de manteniment correctiu.
 • Planificació i programació del manteniment.
 • Manteniment basat en condició en instal·lacions fotovoltaiques.
 • Gestió del manteniment en instal·lacions fotovoltaiques assistit per ordinador (GMAO).
 • Pressupost de O & M.
 • Errades i incidències.

 

Mòdul 4. Cas pràctic en camp de diagnòstic i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques

 • Inspecció visual de la planta
 • Inspecció per termografia en plantes FV  segons requeriments de l’estàndard IEC 62446-3
 • Traçat de corves I/V i xequeig de paràmetres FV dels mòduls conforme a la norma IEC 61829:2015
 • Diagnòstic per ultrasons en instal·lacions FV
 • Diagnòstic mitjançant Electroluminiscència (EL) en instal·lacions FV
 • Altres proves i assaigs realitzats a plantes FV
 • Realització d’informes de diagnòstic

 

Mòdul 5. Tramitació administrativa i finançament

 • Proposta tramitació administrativa.
 • Autoconsum d'energia elèctrica.
 • Règim jurídic modalitats d’autoconsum.
 • Requisits de mesura de l’energia.
 • Peatges i càrrecs aplicats a l’autoconsum.
 • Legalització instal·lacions d’autoconsum.
 • Tramitació autoritzacions instal·lacions renovables de producció sobre el terreny:
 • Procediment d’accés i connexió a la xarxa elèctrica
 • Tramitació autoritzacions administratives
 • Criteris d’implantació parcs fotovoltaics
 • Veure proposta part de finançament.

 

Impartit per

Ferran Garrigosa, Director executiu de PRENERGY

Víctor Martín Lluís, Enginyer de projectes i obres de Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Xavier Palacios, Responsable de Desenvolupament de Negoci de EngPro Energy

Miguel Angel Lozano, 

Daniel Cerveró, 

Alberto Barriga, 

Jorge Andrey, 

 

Drets d'inscripció

Els drets d'inscripció per a col·legiats del Consell i de la METGEC serà el preu de col·legiats. Contacta amb el Departament de Formació per a realitzar les gestions corresponents abans de formalitzar el pagament. Tel. 934961420 o bé per email a: formacio@ebcn.cat

 

Formes i terminis de pagament dels cursos

 L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

 

 • Targeta de crèdit o dèbit
 • Bizum
 • Carta amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament *:
  • Si ets client de Caixabank, a través de la Linea Oberta de CaixabankNow
  • Si no ets client, des del mateix portal CaixabankNow, a través de l'opció codi CPR i/o emissora

* Si vols saber quins passos has de seguir, fes clic aquí.

Una vegada fet el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic.

Observacions

Formació subvencionada per col·legiats en situació d’atur

El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/ades d’ENGINYERS BCN que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i per tant en situació de recerca de feina (aturats), i més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.

 

Cal posar-se en contacte amb el Servei d’Ocupació i Promoció professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.  

*Així mateix, si no ho han posat en coneixement del Col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat.

 

Certificat d’assistència i/o aprofitament

En cada curs es lliura un certificat quan l’alumne assisteix com a mínim a un 75 % de les hores del curs o d’aprofitament si supera el qüestionari final del curs.

 

Anul·lacions

Per anular la inscripció abans del pagament podeu fer-ho en aquest apartat web.

 

Per les anul·lacions després del pagament, poseu-vos en contacte amb el departament de formació per correu electrònic formacio@ebcn.cat o per telèfon al 93 496 14 20.

 

Les anul·lacions comunicades dins dels 5 últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportaran la pèrdua del 100 %.

 

El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

 

Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.