Curs Autoconsum – APPLUS

Inscripcions
Inscripció tancada
Dates i horaris
De 9 a 13 h
Tipus
Videoconferència
Durada
4 hores
Lloc
En línia

Programa

1. Marc legal de l'autoconsum:

  • Llei del Sector Elèctric 24/2013
  • RD1699/2011
  • RD1183/2020 d'Accés i Connexió
  • RD244/2019

Tipus d'autoconsum

Autoconsum deslocalitzat

Autoconsum compartit

Compensació simplificada d'excedents

Comptador de Serveis Auxiliars

  • RD 842/2002 REBT
  • RD1110/2007

Vademecum Endesa

Tipus de comptadors a instal·lar.

On instal·lar el comptador de generació: Resolució de la Subdirecció General d'Energia.

 

2. Com tramitar i legalitzar un projecte