Autoconsum fotovoltaic

Dates i horaris
Del 6 de novembre a l'11 de desembre de 2023
Tipus
En línia
Durada
34 hores lectives (30 hores de formació en línia i dues sessions per videoconferència 6 de novembre i 11 de desembre de 2023)
Lloc
En línia

Objectius

L’objectiu del curs és conèixer a fons la normativa i la tecnologia que existeix a dia d’avui a Espanya per produir i autoconsumir la nostra pròpia energia elèctrica a partir de tecnologia fotovoltaica i com fer anàlisis de viabilitat dels diferents tipus d’instal·lacions.

 

El marc de referència de l’autoconsum és el Reial Decret 244/2019, que modifica substancialment el marc administratiu anterior. Des de l'inici de la regulació de l'autoconsum elèctric a Espanya l'octubre del 2015 les modificacions normatives han estat substancials i ajuden cada cop més a poder dur a terme l'autoproducció i l’autoconsum de la nostra pròpia energia elèctrica. A dia d’avui l’autoconsum és viable tècnicament i econòmica, però és important conèixer bé quines són les opcions i circumstàncies que cal tenir segons el marc normatiu actual. Com analitzem la demanada elèctrica? Com es calcula la venda d’excedents? Quin retorn tenim de la inversió?

 

El curs s’estructura en una primera part d’anàlisi de la normativa i després ja passem al càlcul, disseny i execució d’instal·lacions. Es tracta d’un curs molt pràctic i aplicat a casos reals. L’objectiu és que els alumnes acabin el curs coneixent tots aquells aspectes clau que cal tenir en compte a l’hora de dimensionar i executar instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum connectades a la xarxa elèctrica d’acord amb el marc normatiu actual.

Destinataris

Aquest curs compleix amb els requisits de formació continuada per certificar-se com Expert en Auditories Energetiques,certificació acreditada per ENAC segons la Norma ISO 17024:2012. Tota la informació per poder accedir a la certificació està disponible a  https://certificacioprofessional.cat/

 

El curs està destinat a tècnics, preferiblement amb nocions d’electricitat i tecnologia fotovoltaica, que vulguin ampliar els coneixements per poder dissenyar i executar instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic connectat a xarxa.

 

 

Programa

1. Introducció

 

2. Anàlisi del Reial Decret 244/2019 i aspectes clau de l'autoconsum.

 • Anàlisi del RD 244/2019
 • Tipus d’instal·lacions d’autoconsum
 • Equips de mesura i monitoratge
 • Equips d’injecció zero
 • Autoconsum compartit

 

3. Criteris de dimensionat d'instal·lacions d'autoconsum connectades a xarxa

 • Estudi de l’edifici, ubicació i espai disponible
 • Tipologia de consum, hàbits.
 • Tarifes elèctriques.
 • Estudi de la corba de càrrega del consum. Instrumental.
 • Estimació de la producció anual.
 • Viabilitat tècnica i econòmica.

 

4. Descripció i càlcul dels components d'una instal·lació fotovoltaica

 • Panells fotovoltaics
 • Inversor
 • Bateries
 • Comptador
 • Equips d’injecció zero
 • Cablejat
 • Desenvolupament d’un exemple real

 

5. Esquemes elèctrics d'una instal·lació d'autoconsum fotovoltaic

 • Esquemes elèctrics camp de captadors
 • Esquemes connexió inversor
 • Esquemes de connexió de bateries
 • Esquemes de connexió a la xarxa

 

6. Projecte de legalització d'una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum

 • Contingut del Projecte de Legalització d'instal·lació fotovoltaica, segons les tipologies d'autoconsum. 
  • Autoconsum sense excedents
  • Autoconsum amb excedents
   • Acollida a compensació
   • No acollida a compensació
 • Tràmits i butlletins d'alta de la instal·lació
 • Desenvolupament d'un cas pràctic real

 

7. Exercici pràctic.

Impartit per

Marta Garcia, Tècnic d'Ecoserveis

Laura Jarauta, Tècnic d'Ecoserveis

Drets d'inscripció

Preu col·legiats (en línia): 480 €
Preu precol·legiats (en línia): 480 €
Preu no col·legiats (en línia): 670 €

Els drets d'inscripció per a col·legiats del Consell i de la METGEC serà el preu de col·legiats. Contacta amb el Departament de Formació per a realitzar les gestions corresponents abans de formalitzar el pagament. Tel. 934961420 o bé per email a: formacio@ebcn.cat

 

Formes i terminis de pagament dels cursos

 L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

 

 • Targeta de crèdit o dèbit
 • Bizum
 • Carta amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament *:
  • Si ets client de Caixabank, a través de la Linea Oberta de CaixabankNow
  • Si no ets client, des del mateix portal CaixabankNow, a través de l'opció codi CPR i/o emissora

* Si vols saber quins passos has de seguir, fes clic aquí.

Una vegada fet el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic

Observacions

El curs inclou dues sessions per videoconferencia de 2 hores lectives previstes pels dies 6 de novembre i 11 de desembre de 2022, de 17 a 19 h.

 

*La durada del curs es consideren, les hores que un alumne, en promig, ha de dedicar del seu temps per assolir els objectius i coneixements del curs. Evidentment existiran alumnes què els hi calgui dedicar més temps i d’altres en què amb menor dedicació, tindran suficient.

**Les dates del curs es refereixen a la data d’inici i últim dia de què disposa l’alumne per ser tutoritzat pel/s professors. Això vol dir que, durant aquest període de temps, l’alumne pot contactar amb el seu professor per fer consultes, demanar aclariments, plantejar dubtes, suggeriments, exemples o exercicis, etc de manera que s’adapti el seu nivell d’aprenentatge al nivell que vagi assolint i sempre en el marc del programa del curs.

 

Anul·lacions

 

Les anul·lacions d’inscripcions als cursos s’hauran de comunicar al Departament de Formació (formacio@ebcn.cat  o Tel. 93 496 14 20).

 

Les anul·lacions comunicades dins dels 5 últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportaran la pèrdua del 100 % de l'import del curs. 

 

El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

 

Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

 

Assistència

 

En cada curs es lliura un certificat d’assistència quan l’alumne assisteix com a mínim a un 75 % de les hores del curs. 

 

 

Formació subvencionada per col·legiats en situació d’atur


El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/ades d’ENGINYERS BCN que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i per tant en situació de recerca de feina (aturats), i més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.

 

Cal posar-se en contacte amb el Servei d’Ocupació i Promoció professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.  

*Així mateix, si no ho han posat en coneixement del Col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat.