24 d'octubre de 2023
Volem la millor borsa de treball per a tu.

La borsa de treball d’ENGINYERS BCN és un servei especialitzat en enginyeria de l’àmbit industrial, a l’abast de tots els col·legiats, col·legiades i estudiantat percol·legiat que vulgueu accedir a les millors oportunitats del mercat laboral.

Com a usuari d’alta en aquest servei del Col·legi et convidem a donar-nos la teva opinió sobre la borsa de treball, perquè només et portarà un parell de minuts i ho faràs de manera anònima, perquè sempre estem disposats a escoltar-te i millorar.

Moltes gràcies per la teva contribució al gran projecte d’ENGINYERS BCN.

 

RESPONDRE L’ENQUESTA

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats