8 de juny de 2023
COMUNICAT
Presentació nova versió del Tecnovisat

Benvolgut company,

Benvolguda companya,

Recordem que avui  8 de juny a les 17 h realitzarem un webinar en directe per explicar les principals novetats de la nova versió de Tecnovisat 6 que posarem en marxa el proper 12 de juny.

Les principals novetats de Tecnovisat 6, són:

  • Incorporació d’un codi QR a la marca d’aigua del control col·legial (visat o registre), que permet comprovar des de qualsevol dispositiu mòbil la feina visada o registrada pel Col·legi (garantia addicional a la ja explicada prèviament pels treballs registrats al Col·legi).
  • Possibilitat de signar digitalment tota la documentació en el moment de pujar-la a la plataforma i fer-ho d’un sol cop (sense necessitat d’entrar a cada arxiu). Es mantindrà no obstant el sistema de pujada de la documentació signada prèviament, com fins ara.
  • Selecció de la posició de la marca d’aigua en el  moment de pujada de cada document. Això permetrà que, un cop visada, la descàrrega de la documentació sigui immediata.

Important: Per a la posada en marxa, Tecnovisat no estarà operatiu des de divendres dia 9 de juny  a les 14 h fins dilluns 12 a les 10 h.

Inscripció

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats