12 de juny de 2023
COMUNICAT
Tecnovisat operatiu

Benvolgut company,

Benvolguda companya,

Comuniquem que Tecnovisat 6 ja està operatiu amb la nova versió. Ja pots accedir a https://tecnovisat.enginyersbcn.cat/colegiado/index.php amb normalitat.

Recorda que la primera vegada que accedeixis al programa cal instal·lar el plug-in i a partir d’aquí, quan ho facis a l’apartat de fitxa de dades del visat cal fer Ctrl+F5 per actualitzar el navegador.

En aquest enllaç trobaràs les novetats i ajuda d’instal·lació.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment, pots posar-te en contacte amb els Serveis Tècnics del Col·legi.

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats