14 de desembre de 2023
Comunicat
Si ets autònom, amb MUPITI pots desgravar fins a 5.750 €

Benvolgut company,
Benvolguda companya,

MUPITI ofereix als autònoms la possibilitat d’aportar fins a 4.250 € l’any i augmentar així els límits fiscal i financer amb aportacions a l’assegurança PSC Autónomos, addicionals als 1.500 € que permet la llei  pels  sistemes de previsió social.

L’assegurança PSC Autónomos permet realitzar aportacions amb quotes mensuals o extraordinàries.

Més informació:

Èrika Recio
Telf. 695 31 42 97
erika.recio@mupiti.com

Cordialment,

Contracta’l aquí

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats