14 de juny de 2023
COMUNICAT
Pla d’acció Barcelona + sostenible

Benvolgut company,
Benvolguda companya,

Com ja sabeu, el  Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona forma part de la Xarxa Barcelona + Sostenible des de fa anys.

Aquest any hem prorrogat el pla d’acció 2022-2023 i mantenim la proposta d’actuacions per millorar la sostenibilitat del nostre sector.

Consulteu el Pla d’Acció en aquest enllaç.
Recordeu que tots som protagonistes i agents del canvi a la ciutat.
Realitzant aquestes accions de sostenibilitat caminem per assegurar un futur viable i durador, aconseguint un valor afegit i una distinció amb altres activitats econòmiques.

Podeu adherir-vos al Pla emplenant el següent formulari abans del 30 de juny.

Una vegada enviat el formulari rebreu un correu electrònic que cal clicar per confirmar l’adhesió.

Els col·legiats amb activitat econòmica amb seu a Barcelona que us hi adheriu i implementeu alguna/es de les accions que proposem o d’altres de pròpies durant aquest any obtindreu, com a reconeixement, els següents beneficis fiscals durant l’any 2024:

  • Reducció del 10% del preu públicdel servei municipal de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals.
  • Si la necessiteu, podeu sol·licitar-nos la Targeta d’usuari per utilitzar en els Punts Verds de Zonaamb una bonificació del 50% sobre les tarifes per la prestació del servei de recollida en els Punts Verds de Zona.

Per a més informació podeu consultar la web Barcelona + Sostenible :
www.barcelona.cat/bcnsostenible

El paper d’ENGINYERS BCN és acompanyar-vos a tots en l’execució de les accions que trieu, juntament amb el suport de la Secretaria Tècnica de Barcelona + Sostenible.

Salutacions,

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats