4 de desembre de 2023
Descobreix el Potencial de la Intel·ligència Artificial amb Xavier Mitjana

Benvolgut,
Benvolguda,

ENGINYERS BCN té el plaer de convidar-te a una reunió especial i inèdita que se celebrarà el pròxim dia 11 de desembre a les 18.00 h. Tres de les nostres comissions: Comissió Tècnica de l’Enginyeria, Comissió d’Enginyers d’Empresa i la Comissió de Qualitat i Innovació; han organitzat una vetllada amb un convidat especial que vindrà a parlar de la Intel·ligència Artificial.

Agenda de la Reunió:

  1. Presentació de les Comissions: Coneix l’essència i les iniciatives de les tres comissions.
  2. Ponència sobre Intel·ligència Artificial a càrrec d’en Xavier Mitjana: Chat GPT i les aplicacions pràctiques de la I.A. en l’àmbit de la productivitat a càrrec d’en Xavier Mitjana, especialista en l’aplicació pràctica de la IA, comunicador i Youtuber; compartirà una perspectiva única sobre com la Intel·ligència Artificial pot transformar la manera com treballem. A través del seu canal IA en Acción a YouTube, divulga sobre la IA, transformant idees tècniques en conceptes comprensibles i aplicables per a tothom. Descobreix el potencial, les limitacions i els desafiaments d’adopció en entorns professionals d’aquesta nova eina.
  3. Debat obert sobre el tema de la ponència: Participa en un debat enriquidor sobre la IA i les seves implicacions en l’enginyeria. Aporta les teves preguntes i perspectives.
  4. Refrigeri de Nadal.

Detalls Importants:

  • Data i Hora: 11 de desembre, a les 18.00 hores.
  • Convidat Especial: Xavier Mitjana, expert en IA i comunicador reconegut.
  • Per assistir a l’esdeveniment és necessària la inscripció a l’activitat, que es podrà seguir per Videostreaming o de manera presencial.

Aquesta reunió representa una oportunitat única per connectar amb altres membres de la comunitat d’enginyers i explorar el futur de la professió amb un enfocament especial en la Intel·ligència Artificial.

Esperem veure’t allà i compartir aquesta experiència única!

Cordialment,

ENGINYERS BCN

Apunta’t

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats