29 d'abril de 2024
SAPS QUE EL TEU TFG POT GUANYAR MIL EUROS?

Últims dies per presentar el teu Treball de Final de Grau (TFG) als Premis EBCN,  que escolleixen el millor de l’any i atorguen un premi a l’alumne i el tutor en metàl·lic. El període de presentació de treballs està obert fins el 10 de maig.

L’objectiu d’aquests guardons és distingir els millors projectes en tots els àmbits de l’enginyeria industrial i, alhora, fomentar els valors indispensables per a l’excel·lència d’un projecte, com ara la qualitat, la innovació, la sostenibilitat i l’adequació a la normativa.

Aquesta és la informació bàsica que has de conèixer:

Qui es pot presentar?

Totes aquelles persones que estiguin cursant o hagin cursat un grau d’enginyeria de l’àmbit industrial i que s’hagin matriculat del Projecte de fi de grau durant l’any 2023 o 2024 de les escoles i universitats de la demarcació i de l’àmbit competencial del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

Quin és el premi?

L’alumne guanyador rebrà 1.000 euros; mentre que el seu tutor en rebrà 500. L’accèssit estarà dotat amb 500 euros per a l’estudiant. Tots obtindran, a més, un diploma de reconeixement.

Com ha de ser el projecte?

El projecte presentat ha de complir uns requisits mínims:

  • Resoldre una problemàtica actual o presentar una millora tangible per la societat.
  • Ser el desenvolupament d’un projecte d’enginyeria on es resolguin els problemes tècnics i formals derivats pel mateix.

Els projectes han de ser individuals i quedaran exclosos els projectes que siguin una evolució d’algun producte o servei ja existent o d’un projecte previ.

Fins quan es poden presentar els treballs?

El termini de lliurament de la documentació acaba el 10 de maig de 2024 a les 14.00h.

Pot veure totes les bases del concurs i la documentació necessària a enginyersbcn.cat/premis.

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats