22 de novembre de 2023
T’interessen els projectes de legalització d’activitats?

Vols iniciar-te en el món dels projectes d’activitats?

Necessites actualitzar els teus coneixements en normativa, tramitació i procediments administratius?

T’oferim el primer postgrau en legalització d’activitats a tot l’estat, organitzat conjuntament entre el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN) i la Universitat de Lleida.

POSTGRAU DE LEGALITZACIÓ D’ACTIVITATS

Destinat a professionals universitaris (preferentment enginyers) que volen introduir-se en el camp de la realització de projectes d’activitats o amb poca experiència i que volen ampliar el seu camp de treball.

També està pensat per a professionals que es volen actualitzar en la tramitació electrònica, posada al dia en la recent normativa i nous procediments administratius de llicències d’activitats.

  • En línia
  • 225h
  • Inici al gener 2024

Sessions informatives per videoconferència:

29 de novembre 2023: inscriu-t’hi

20 de desembre 2023: inscriu-t’hi

INFORMA-TE’N

Contacte
Xarxes socials
Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats