30 de gener de 2024
Portar un company al Col·legi té premi. Agraïm la teva fidelitat i confiança amb 100€ directes al teu compte.

Ens posem en contacte amb tu perquè volem agrair els temps que hem compartit. Esperem que n’estiguis satisfet/a, però escoltarem qualsevol comentari que ens vulguis fer, sempre amb l’esperit de servei al col·legiat d’ENGINYERS BCN.

Alhora aprofitem per recordar-te que si recomanes un company/a que es col·legií tindrà els drets d’entrada gratuïts i tu rebràs 100 €, amb ingrés directe al teu compte.

Consulta totes les promocions

Recorda que tens a la teva disposició tots els serveis del Col·legi

  • Formació, presencial i en línia.
  • Serveis tècnics (orientació, visats, aparells de mesura, documentació…).
  • Serveis jurídics (assessorament, informació, defensa de la professió…).
  • Informació professional.
  • Borsa de treball.
  • Comissions i Grups territorials.
  • Descomptes i promocions.
  • Recursos professionals.
Demana’ns més informació

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats