18 de desembre de 2023
Bon Nadal!

S’apropa el final del 2023 i iniciem una nova etapa plena de reptes i, sobretot, enginy! Enguany ha estat un viatge emocionant, i cada membre de la nostra comunitat d’ENGINYERS BCN ha estat una peça clau.

Que aquestes festes siguin un moment per retrobar-nos amb els nostres éssers estimats i celebrar tot el que hem aconseguit junts. Que l’enginy, la creativitat i la il·lusió us acompanyin a cada moment durant aquestes festes.

Bon Nadal i Bones Festes!

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats