28 de novembre de 2023
CONVOCADA PER DIMARTS 19 DE DESEMBRE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

El dimarts 19 de desembre a les 19 h se celebrarà la Junta General Ordinària per estudiar i aprovar, si s’escau, el pressupost de 2024. Es podrà votar de manera electrònica els dies 18 i 19 i presencialment a la finalització de l’acte. Més informació.

En la reunió de la Junta de Govern del 23 de novembre s’ha acordat la convocatòria de la Junta General Ordinària pel dia 19 de desembre a les 19.00 h. Compta amb l’ordre del dia següent:

  • Examen del pressupost per a l’any 2024.
  • Presentació i aprovació, si s’escau, de les propostes que s’hagin formulat d’acord amb el que estableix l’apartat 4 de l’article 29.
  • Aprovació, si s’escau, del pressupost.
  • Procediment del sorteig del Grup de Revisió de Comptes.
  • Precs i preguntes.

Votació telemàtica i videostreaming

Podràs votar de dues maneres:

  • Telemàticament: Durant els dies 18 i 19 de desembre (fins que així ho indiqui el secretari). A partir de les 9 h del dia 18 rebràs un codi i un enllaç per SMS i/o correu electrònic. Accedeix a l’enllaç i segueix els passos. Ho pots fer per mòbil, tauleta o ordinador.
  • Presencialment: Durant la junta. A partir de les 19 h del 19 de desembre. A mà alçada.

__________________________________________________________________

Documentació relativa a la Junta General Ordinària

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats