29 d'abril de 2024
Revisió de la nova Instrucció Tècnica Complementària (ITC) AEM 1 “Ascensors”

Tal i com ja va informar el Col·legi a través dels seus canals habituals, el passat 13 d’abril es publicava el Reial decret 355/2024, pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària (ITC) AEM 1 “Ascensors” que entrarà en vigor el proper 1 de juliol de 2024.

En relació amb aquesta nova normativa, des de la Secretaria General de Seguretat Industrial (SGSI), arran de la reunió del grup de treball mantinguda entre el Ministeri i les diferents CCAA, s’han posat en contacte amb el Col·legi perquè els hi fem arribar consultes i/o dubtes relatius a aquesta ITC, amb la finalitat d’unificar criteris i proporcionar respostes tenint present la normativa específica de cada comunitat.

El Col·legi actuarà com a punt de contacte per recollir els vostres dubtes i consultes, i posteriorment les enviarem a la Generalitat per a la seva revisió. La data límit per a presentar les consultes a la SGSI és el proper divendres 17 de maig, per tant, us demanarem que ens les feu arribar com a màxim el dia 15 de maig, per tal de recopilar-les.

Podeu enviar les consultes a l’adreça ebcn@ebcn.cat posant com assumpte del missatge: CONSULTES SOBRE LA NOVA INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA (ITC) AEM 1 “ASCENSORS”

Agraïm la vostra col·laboració.

Cordialment,

ENGINYERS BCN

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats