21 de febrer de 2024
Nova Guia de Professionals i Registre de Certificadors Energètics d’ENGINYERS BCN

ENGINYERS BCN, el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, ha renovat les seves dues plataformes per trobar els millors professionals de l’enginyeria de l’àmbit industrial i impulsar, així, el desenvolupament de projectes.

Amb l’objectiu de connectar la ciutadania amb els millors professionals qualificats i experimentats, ENGINYERS BCN presenta la nova “Guia de Professionals”. Aquesta guia proporciona una selecció dels millors enginyers disponibles, per trobar el perfil més adequat per a cada projecte. Adreçada tant a particulars que volen posar en marxa un projecte com a empreses que busquen talent especialitzat per a feines tècniques concretes, aquesta guia ajuda a trobar els professionals més adequats a cada necessitat.

El Col·legi també ofereix el “Registre de Certificadors d’Eficiència Energètica en Edificis”,  un directori de certificadors col·legiats que treballen en l’àrea de l’eficiència energètica. Aquesta iniciativa, permet assegurar-se de treballar amb professionals qualificats i garantir els millors resultats relacionats amb aquesta àrea.

ENGINYERSBCN té el compromís de garantir la qualitat i excel·lència en els seus serveis, i aquestes plataformes en són una prova.

Per obtenir més informació sobre els nostres serveis, visiteu el següent lloc web:

VISITA A LA GUIA DE PROFESSIONALS

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats