30 d'abril de 2024
La relació de l’empresa amb la universitat i amb els futurs enginyers

Les comissions del Col·legi més vinculades al món de l’empresa industrial organitzen, durant el proper Fòrum d’Empreses de l’Escola d’Enginyeria Barcelona Est (EEBE), l’activitat La relació de l’empresa amb la universitat i amb els futurs enginyers, que tindrà lloc el pròxim 9 de maig a les 15 hores.

Les Comissions d’Enginyers d’Empresa, Qualitat i Innovació i Tècnica de l’Enginyeria s’han aplegat per organitzar La relació de l’empresa amb la universitat i amb els futurs enginyers al Fòrum d’Empreses de l’EEBE, un debat on representants de l’empresa, la universitat i estudiants compartiran les seves experiències de col·laboració.

L’activitat, que es farà dijous 9 de maig a les 15 hores, discutirà tant les pràctiques en empresa com la col·laboració en temes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) entre la universitat i les empreses.

Aquesta és una oportunitat única per aprofundir en la relació entre el món acadèmic i el sector empresarial i per compartir coneixements i bones pràctiques. La col·laboració entre universitats i empreses és fonamental per fomentar la innovació (recordem que el passat 21 d’abril va ser el Dia Mundial de la Innovació) i impulsar el creixement econòmic.

Us convidem a assistir a aquesta interessant activitat i a participar en la conversa sobre el futur de la col·laboració entre universitat i empresa.

Apunteu-vos el pròxim 9 de maig a les 15 h

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats