4 de desembre de 2023
DESACTIVACIÓ DE CV PÚBLICS NO ACTUALITZATS

Els CV amb més de 24 mesos sense actualitzar deixaran de ser públics.

T’informem que s’ha introduït una novetat a la plataforma de borsa de treball del Col·legi.

A partir d’ara, aquells currículums que no s’hagin actualitzat en els darrers 24 mesos, i que es mostraven com CV públic en les cerques directes realitzades per les empreses, deixaran d’estar operatius.

Cal recordar que tenir un currículum desactualitzat dona mala imatge i pot ser contraproduent, motiu pel qual et recomanem que revisis periòdicament el teu perfil a la borsa de treball, introduint els canvis que siguin necessaris. En cas que no vulguis deixar públic el teu CV el pots desactivar a l’apartat “Afegir CV” de la teva sessió de borsa de treball. Quan ho consideris el podràs tornar a activar.

Finalment, recordar-te que això no implica en cap cas la desactivació del teu perfil a la borsa i que podràs seguir rebent les ofertes i inscriure’t a les que consideris interessants.

Per a qualsevol consulta, contacta amb ocupacioipromocio@ebcn.cat.

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats