28 de novembre de 2023
Sessió formativa sobre la nova gestió digital del procediment de mediació

Benvolguts,

Benvolgudes,

Des del Centre de Mediació de Catalunya (CMC), s’ha convocat una sessió formativa sobre la nova gestió digital del procediment de mediació. Serà el pròxim 29 de novembre de 2023.

Hi haurà dues sessions impartides per personal del CMC, una a les 10.00 hores i l’altra a les 12.00; la durada de cada sessió és d’una hora i mitja.

Aquí podeu consultar la Guia per a l’ús del ∑IGMA en preparació de la sessió formativa.

El contingut de les dues sessions és el mateix, per tant, es pot triar quina de les dues us va millor i indicar la persona o persones que hi assistiran.

Per unir-vos a la sessió formativa heu de clicar a l’enllaç zoom facilitat en aquest correu.

Reunió de Zoom programada a les 10.00 h.

Unir-se a la reunió Zoomhttps://gencat.zoom.us/j/92677867407?pwd=WkZJdWdmVmtJR2NwWHRjOU1vUWR2Zz09

ID de reunió: 926 7786 7407Codi d’accés: 704578

 

Reunió de Zoom programada a les 12.00 h.

Unir-se a la reunió Zoomhttps://gencat.zoom.us/j/96640231449?pwd=eDYreHRRaFdNYVFRR0c1dXJHSEtpZz09

ID de reunió: 966 4023 1449Codi d’accés: 659145

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats