4 de setembre de 2023
Últims dies per participar en els Concurs de les Comissions Socials 2023

Benvolgut, benvolguda,

Et recordem que el divendres 8 de setembre és el darrer dia per presentar els treballs de pintura, fotografia o relat als Concursos de les Comissions Socials 2023. Per tant, si ets creatiu, no dubtis en enviar-nos les teves propostes. Podràs guanyar fins a 300 euros!

En aquest enllaç t’expliquem com s’han de presentar les obres. Totes les pintures i fotografies s’exposaran a la seu col·legial a partir del 18 de setembre i fins al 13 d’octubre.

Molta sort a tots els participants!

Participa!

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats