23 d'octubre de 2023

Benvolgut,

Benvolguda,

El Col·legi ha signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida (CAFBL). Aquest conveni donarà nous contactes i oportunitats de negoci a tots aquells que estigueu inscrits a la Guia de Professionals i al Registre de Certificadors d’Eficiència Energètica en Edificis d’ENGINYERS BCN.

Els Administradors de Finques col·legiats, des del seu propi portal corporatiu tindran accés directe per poder cercar i contactar fàcilment amb aquell perfil d’enginyer col·legiat més adient per a cobrir les seves necessitats. A la vegada, això permetrà als Administradors de Finques satisfer plenament l’acompanyament parcial o total en la seqüencia d’activitats que comporta assessorar, definir, projectar i executar un ampli ventall de serveis al voltant de les instal·lacions de béns immobles (habitatges urbans o rurals i naus industrials) que gestionen, com ara i d’entre altres:

1. Infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics.

2. Generació / Autoconsum energètic (fotovoltaic) d’edificis. Comunitats energètiques.

3. Projectes de reformes i/o noves instal·lacions d’enginyeria d’importància en l’àmbit de l’edifici (per exemple ascensors).

4. Certificacions energètiques.

5. Protecció contra incendis.

Per tant, es recomana a tots els col·legiats interessats en noves oportunitats de negoci amb el CAFBL que us assegureu d’estar apuntats tant a la Guia de Professionals com al Registre de Certificadors d’Eficiència Energètica en Edificis i que el vostre perfil estigui completament actualitzat.

Cordialment,

ENGINYERS BCN

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats