21 de febrer de 2024
ENCUENTRA EL INGENIERO/A QUE NECESITAS PARA TU EMPRESA

Te queremos agradecer la confianza que tu empresa ha depositado en el Servicio de Empleo y Promoción Profesional de ENGINYERS BCN.

Recuerda que tienes a tu disposición la Bolsa de trabajo del colegio ,
especializada en ingeniería del ámbito industrial, un servicio gratuito y ágil, para encontrar a los ingenieros colegiados más adecuados para tu equipo.

Contamos con ingenieros/as de las siguientes especialidades:

 • Automoción
 • Biomédica
 • Diseño Industrial y Desarrollo de Producto
 • Eléctrica
 • Electrónica y Automatización Industrial
 • Energía
 • Energías renovables y Eficiencia Energética
 • Materiales
 • Mecánica
 • Mecatrónica
 • Organización Industrial
 • Química Industrial
 • Tecnologías Industriales
 • Textil – Tecnología y Diseño Textil

Te informamos que el ejercicio de la profesión de ingeniería exige la  colegiación obligatoria , cualquiera que sea la forma de ejercicio profesional, es decir, sea en ejercicio por cuenta propia (ejercicio libre/autónomo), por cuenta de ajeno (relación laboral), o en la función pública.

Esperamos que esta información le sea de tu interés.

CONSULTA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS DE BOLSA DE TRABAJO

DESCUBRE LAS PROMOCIONES DE COLEGIACIÓN PARA EMPRESAS

PUBLICA TUS OFERTAS

Contacto
Redes sociales
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats