13 de setembre de 2023
COMENÇA EL CURS FORMANT-TE
COMENÇA EL CURS FORMANT-TE

Benvolgut,

benvolguda,

Ens posem en contacte amb tu perquè hi ha un curs que pot ser del teu interès. Les inscripcions ja estan obertes.

  • Formació regulatòria de productes sanitaris: Els productes sanitaris estan regulats i per a poder-se comercialitzar a Europa han d’ostentar el marcatge CE de conformitat d’acord amb els reglaments MDR i IVDR i complir con els reials decrets que estableixen els requisits addicionals a Espanya.En aquesta formació, s’analitzarà la situació actual amb les últimes novetats i actualitzacions relacionades amb les tres bases del marcatge CE. Impartit per Xavier Canals-Riera, Director Tecno-med Ingenieros. Vicepresident SEEIC. Medical Device Consultant, i Claire Murphy, Associate Consultant at Tecno-med Ingenieros.

Cordialment,

 

ENGINYERS BCN

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats