6 de març de 2024
COM. CULTURA I OCI
COM. CULTURA I OCI. SORTIDES TEATRALS

Benvolgut,

benvolguda,

 

Com a membre de la Comissió de Cultura i Oci, t’informem de les sortides teatrals programades pel proper mes d’abril, les quals es detallen a continuació:

 

  • 06/04/2024 – Representació al Cercle de Gràcia amb l’obra “La casa de Bernarda Alba
  • 17/04/2024 – Representació al teatre la Faràndula de Sabadell l’òpera “Turandot
  • 27/04/2024 – Representació al Cercle de Gràcia amb l’obra “Els miserables

 

Trobareu tota la informació en els enllaços de cada una de les obres teatrals.

 

Salutacions,

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats