23 de maig de 2024
CULTURA I OCI
COM. CULTURA I OCI. SORTIDA CRAM. IMPORTANT!

Benvolgut,

benvolguda,

Com a inscrit a la sortida del proper dissabte 25 de maig de 2024 per fer una visita a la Fundació CRAM (Centre de Recuperació d’Animals Marins), t’informem que hi ha hagut un canvi d’ubicació en el punt de trobada de la sortida.

Per indicacions de l’empresa Geoland (autocar), el punt de trobada serà el següent:

11.00 h – Trobada amb l’autocar a l’Avinguda Diagonal 355, front la “Casa de les Punxes”, a la part centrar de la calçada.

Salutacions,

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats