7 de setembre de 2023
COM. COSCIE I PAU I PC
Com. COSCIE i PAU i PC. Convocatòria setembre

Benvolgut company,

Benvolguda companya,

Com a membre de les Comissions de Seguretat Contra Incendis i Emergències i Plans d’Autoprotecció i Protecció Civil, et convoquem a la propera reunió mensual que tindrà lloc el dijous 14 de setembre d’enguany a les 19.00 h, presencialment (Consell de Cent, 365), i per videoconferència amb el següent:

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera reunió.
 2. Organització
  • Passos que s’han fet per reactivar la comissió:
   • Resultats de l’Enquesta on line.
   • Accions de publicitat per a la comissió.
  • Dinàmica de grup de presentacions.
  • Participació activa: Grups de treball.
   • Grup de treball: Elaboració de model estandarditzat de certificat d’instal·lacions de PCI activa a Catalunya.
   • Grup de Treball: Hi ha relació entre la pobresa energètica i una major incidència d’incendis en habitatges a les llars que la pateixen?
  • Organització de temes centrals per a properes reunions.
 3. Novetats normativa:
 4. Formació, cursos i conferències.
  • 19 d’octubre. “Hogares seguros frente a los incendios, Víctimas Cero”.
  • Properes jornades.
 5. Ofertes de feina
 6. Manual de Seguretat Contra Incendis
  • Fitxes PAU i PC
  • Fitxes COSCIE
 7. Precs i preguntes. Consultes per posar en comú.
 8. Pica pica de retrobada i tornada de vacances.

Per establir la connexió per la videoconferència “ZOOM” mitjançant el següent enllaç:

https://us02web.zoom.us/j/82452153832?pwd=NzZvQWh4MXQ4Q3VBVWFHUE9xVzFiQT09

Ben cordialment,

Acta reunió 08/06/2023

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats