30 de maig de 2023
BUTLLETÍ ESPAI EMPRESA #20
NOVES PROPOSTES

Proposat per:
Comissió de Qualitat i innovació a ENGINYERS BCN i amb la participació:
Més informació

ACTIVITATS RECENTS

Vídeo: Xarxes de distribució per al desplegament dels punts de càrrega del vehicle elèctric. Tot a punt?
Veure vídeo
Vídeo: Jornada Tècnica de grups electrògens per a enginyeries
Veure vídeo
EMPRESES QUE ET FAN COSTAT – NOUS CONVENIS I RENOVACIONS

Més incorporacions a la plataforma d’avantatges pel col·legiat. Productes i serveis amb descomptes, dividits per àmbits: PROFESSIONAL / PARTICULAR.
DESCOMPTES

L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) ofereix als col·legiats i precol·legiats un descompte del 10% sobre el preu de la matrícula dels màsters i postgraus (presencials, semipresencials o bé a distància).
IL3

Especialitzada en el ram de la salut, MGC ha estat reconeguda com a una de les entitats millor valorades pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.
MGC

Accés gratuït a les formacions que es facin tant a Eurofred Academy com a itineraris que s’informaran des del Col·legi i des d’Eurofred SA a les seves plataformes i butlletins oficials.
EUROFRED

Companyia del grup HYDRO, líder en el disseny i fabricació de sistemes de fusteria d’alumini.
Technal

NOVES INCORPORACIONS A LA BIBLIOTECA BIM ENGINYERS BCN

Coneix i aprofita els nous objectes de la plataforma BIM ENGINYERS BCN.
BIBLIOTECA BIM

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats