28 de setembre de 2023
BUTLLETÍ #941
Notícies d’enginyers bcn

28/09/2023
En l’Observatori del Theknos de setembre-octubre, el vicedegà Ricard Nogués parla de la importància de les empreses i l’impuls que fa el Col·legi en el marc empresarial. Pots llegir l’article a continuació o a través d’aquest enllaç.
LLEGIU-NE MÉS

28/09/2023
El pròxim 18 d’octubre de 2023, de 18 a 20 hores, se celebrarà una tecnojornada que explorarà totes les dimensions d’aquesta tecnologia i les seves aplicacions. Les inscripcions ja estan obertes.
LLEGIU-NE MÉS

28/09/2023
Al Diari Oficial de la Unió Europea s’ha publicat, amb data de 26 de setembre de 2023, el següent reglament:
LLEGIU-NE MÉS

26/09/2023
El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI) ha presentat al Parlament Europeu una petició per la suposada violació del Dret de la Unió per part d’Espanya en relació amb la lliure prestació de serveis a causa de reserves professionals injustificades a favor dels arquitectes i demana l’adhesió de tots els col·legiats. Accedeix a la petició a través d’aquest enllaç.
LLEGIU-NE MÉS

28/09/2023
La fira internacional reunirà 600 ponents per parlar de solucions innovadores per transformar les ciutats. Els col·legiats teniu un codi de descompte per accedir a L’Smart City Expo.
LLEGIU-NE MÉS

Agenda

Destaquem
Dona’t d’alta o actualitza el teu perfil
Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats