11 de gener de 2024
Butlletí
Notícies d’ENGINYERS BCN

11/01/2024
Centenars de persones van gaudir, el 15 de desembre, del talent de La Banda Municipal de Barcelona en el marc incomparable que és Santa Maria del Mar. Si no vas assistir-hi o vols reviure’l des d’un altre punt de vista, hem preparat un vídeo de resum.
LLEGIU-NE MÉS

11/01/2024
Els col·legiats teniu a la vostra disposició les normes tècniques publicades per UNE. Amb aquest servei del Col·legi podreu visualitzar normes UNE, EN i les ISO que estiguin transposades a l’àmbit estatal, de manera fàcil i sense cost.
LLEGIU-NE MÉS

Agenda

Borsa de treball
Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats