8 de juny de 2023
Butlletí #927
Notícies d’enginyers bcn

15/06/2023
La Nit més especial per als Col·legiats torna el 30 de juny. Enguany, ENGINYERS BCN organitza una Diada Tecnològica prèvia a la Festa.
Imatge de la Sala Petit Palau del Palau de la Música Catalana
LLEGIU-NE MÉS

08/06/2023
En l’Observatori del Theknos de maig-juny, el degà Miquel Darnés parla de la gravetat de la Crisi climàtica i la nova Diada Tecnològica que organitza el Col·legi el 30 de juny per tractar aquest tema des de l’enginyeria.
LLEGIU-NE MÉS

08/06/2023
ENGINYERS BCN signa un conveni amb l’empresa líder en la fabricació i comercialització de productes per instal·lacions elèctriques i xarxes d’informació. Legrand proporciona als col·legiats software i documentació tècnica.
La imatge mostra al degà d'ENGINYERS BCN, Miquel Darnés, i al delegat de zona de Legrand Group Espanya. Els dos estan asseguts al voltant d'una taula, signant el conveni entre les dues entitats.
LLEGIU-NE MÉS

Agenda

Activitats Activitats de Lleure
30 de juny de 2023, a les 19.30 h
Sala Petit Palau de la Música Catalana
Anar a la activitat

Oferta Destacada
Llegiu-ne més
Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats