6 de maig de 2024
AGENDA DE FORMACIÓ
Cursos

Presencial i videoconferència
9, 16, 23, 30 de maig i 6, 13 i 20 de juny de 2024
Totes les sessions de 17 a 20 h. exceptuant 20 de juny de 17 a 19 h.

Aula 2, 3a planta del Col·legi
Llegiu-ne més
Presencial
9 de maig de 2024
de 16 a 18 h

Aula 1, 3a planta del Col·legi
Llegiu-ne més
Presencial i videoconferència
13, 14 i 15 de maig de 2024
De 16.30 a 19.30 h. 13 de maig de 17.30 a 19.30 h

Aula 1, 3a planta del Col·legi
Llegiu-ne més
Videoconferència
28 de maig i 4 de juny de 2024
de 16 a 20 h.

En línia
Llegiu-ne més

Conferències

Espai Antoni Carrillo, 2a planta del Col·legi
14 de maig de 2024
De 16 a 19 h.
Llegiu-ne més
Aula 1, 3a planta del Col·legi
16 de maig de 2024
De 17 a 19 h.
Llegiu-ne més

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats