25 de març de 2024
AGENDA DE FORMACIÓ
Cursos

Presencial i videoconferència
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 i 30 d’abril de 2024
Dimarts i dijous de 17 a 20 h. 25 i 30 d’abril de 17 a 19 h.

Aula 1, 3a planta del Col·legi
Llegiu-ne més
Presencial i videoconferència
8, 10, 15 i 17 d’abril de 2024
Dilluns i dimecres de 17 a 20 h. Sessió pràctica presencial 17 d’abril a l’Escola del Treball (Compte d’Urgell, 187 Edifici 11 de Barcelona)

Aula 2, 3a planta del Col·legi
Llegiu-ne més
Presencial i videoconferència
9, 11 i 16 d’abril.
de 16.30 a 19.30 h. 9 d’abril de 17.30 a 19.30 h.

Aula 2, 3a planta del Col·legi
Llegiu-ne més
Presencial i videoconferència
Del 9 d’abril al 30 maig de 2024
Dimarts i dijous de 16.00 a 20.00 h.

CATEB
Llegiu-ne més
Presencial i videoconferència
11, 18, 25 d’abril i 2 de maig de 2024
De 17 a 20 h.

Aula 2, 3a planta del Col·legi
Llegiu-ne més

Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats