25 de maig de 2023
AGENDA DE FORMACIÓ #456
Cursos

Presencial i videoconferència
19, 21, 26, 28 de febrer de 2024 i 4, 6, 11 de març de 2024
Dilluns i dimecres de 17 a 20 h. Dilluns 11 de març 17 a 19 h.

Aula 2, 3a planta del Col·legi
Llegiu-ne més
Presencial i videoconferència
8, 10, 15 i 17 d’abril de 2024
Dilluns i dimecres de 17 a 20 h

Aula 2, 3a planta del Col·legi
Llegiu-ne més
Presencial i videoconferència
15, 17, 22, 24, 29 i 31 de gener de 2024 i 5 de febrer de 2024
Dilluns i dimecres de 17 a 20 h. Dilluns 5 de febrer de 17 a 19 h.

Aula 2, 3a planta del Col·legi
Llegiu-ne més

Postgraus

CATEB
Del 26 d’octubre de 2023 al 12 de setembre de 2024
Dijous de 16 a 20 h
Llegiu-ne més

Conferències

Cursos permanents

Contacte
Xarxes socials
Facebook     Instagram     Twitter     LinkedIn    
ENGINYERS BCN es compromet a complir amb les disposicions del Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la normativa estatal de protecció de dades vigent.

ENGINYERS BCN s’obliga a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informació a la qual tingui accés, comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament dels serveis propis d’aquesta entitat.

Podreu accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-vos al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits, aportant còpia de DNI, al domicili Carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, al següent enllaç o a través del següent correu electrònic: ebcn@ebcn.cat.
© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona Tots els drets reservats