Relacions institucionals

Col·laboracions

Per a reforçar els vincles amb el món de l’Enginyeria i la indústria, el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona s’integra dins el territori mitjançant aliances i col·laboració amb altres entitats, institucions, universitats, col·legis professionals, l’administració i el teixit empresarial.

Mai no ens aturem per fer créixer la professió i les que ens són properes.

Sumem esforços mitjançant les accions conjuntes i les col·laboracions sobre tot a través de les següents entitats:

Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya

https://ccetic.cat/

METGEC. Mesa de l’Enginyeria Tècnica i Graus en Enginyeria de Catalunya

https://metgec.cat/

La Intercol·legial

http://www.intercolegial.cat/

COGITI. Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España

https://cogiti.es/

EEBE

https://eebe.upc.edu/ca

ESEIAAT

https://eseiaat.upc.edu/ca

EUSS

https://www.tecnocampus.cat/

Tecnocampus Mataró

https://www.tecnocampus.cat/

Universitat Autònoma de Barcelona (Escola d’Enginyeria)

https://www.uab.cat/escola-enginyeria/

Universitat de Lleida (Igualada)

http://www.campusigualada.udl.cat/ca/

Universitat de Vic

https://www.uvic.cat/